Opis

Przewód elektrod do ATM-112 – defibrylatora szkoleniowego AED  pozwalający podłączyć elektrody pediatryczne lub dla dorosłych do defibrylatora.