Opis

HD1_Uchyt do łóżka HD1-SP

Opcjonalny uchwyt umożliwiający powieszenie defibrylatora LifeGain CU-HD1 na ramie łóżka.