Elektrody szkoleniowe do zestawu szkoleniowego przeznaczone do defibrylatorów AED PHILIPS FRx. 

Po ich podłączeniu urządzenie automatycznie przełącza się na tryb treningowy.

Osiem scenariuszy szkoleniowych resuscytacji i defibrylacji.

Każde opakowanie elektrod szkoleniowych zawiera parę wielorazowych, samoprzylepnych elektrod ze zintegrowanym kablem i złączem.

Przy ćwiczeniu ratowania niemowląt i dzieci należy włożyć klucz niemowląt/dzieci