Elektrody szkoleniowe do zestawu szkoleniowego dla dorosłych .

Po ich podłączeniu urządzenie automatycznie przełącza się na tryb treningowy.

Użytkownicy mogą uruchomić osiem różnych scenariuszy szkoleniowych resuscytacji i defibrylacji bez podawania napięcia.

Każde opakowanie elektrod szkoleniowych zawiera parę wielorazowych, samoprzylepnych elektrod ze zintegrowanym kablem i złączem.